Här väljer du försäkring.

Bli kund i Kapsure genom Idun

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

 • Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Efter att vi fått information från dig och bolaget går vårt värderingsteam igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet även framöver.
 • Kaptena samlar in basinformation om dig som hjälper dig och hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid.
 • När försäkringen med tillhörande depå är öppnad hjälper vi dig att sälja in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Bli kund i Kapsure genom Futur

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

 • Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Efter att vi fått information från dig och bolaget går vårt värderingsteam igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet även framöver.
 • Kaptena samlar in basinformation om dig som hjälper dig och hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid.
 • När försäkringen med tillhörande depå är öppnad hjälper vi dig att sälja in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Bli kund i Kapsure genom Nordnet

Genom Kaptena kan du äga Euroclearanslutna onoterade värdepapper i kapitalförsäkring hos Nordnet. Det är enkelt, följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster och utdelningar från 30 procent kapitalvinstskatt.

 • Du behöver ha en kapitalförsäkring och en aktiefonddepå hos Nordnet. Om du inte har det så följ länken och öppna enkelt dessa med Bank-ID, www.nordnet.se. Om du redan har det så gå vidare till steg 2. OBS har din nuvarande kapitalförsäkring hos Nordnet speciella villkor kan det vara bättre att öppna en ny. Anledningen är att de speciella villkoren försvinner när den befintliga kapitalförsäkringen ”kopplas” till onoterade värdepapper.
 • Kontakta Kaptena och berätta vilken/vilka onoterade aktier du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/aktien för att säkerställa marknadsvärdet nu och att vi kan värdera det med trygghet i framtiden. För att göra det kan Kaptena komma att be om ytterligare information om bolaget. Tänk på att Nordnet bara accepterar ISIN-kodade aktier. Använd formuläret nedan eller kontakta oss via mail, nordnet@kaptena.se eller telefon 08 409 100 80.
 • När Kaptena har säkerställt värderingen av dina onoterade aktier kommer vi förse dig med tilläggsavtal till din befintliga kapitalförsäkring som gör det möjligt att äga onoterade aktier i den.

Bli kund i Kapsure genom Idun

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

 • Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Efter att vi fått information från dig och bolaget går vårt värderingsteam igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet även framöver.
 • Kaptena samlar in basinformation om dig som hjälper dig och hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid.
 • När försäkringen med tillhörande depå är öppnad hjälper vi dig att sälja in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Bli kund i Kapsure genom Futur

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

 • Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Efter att vi fått information från dig och bolaget går vårt värderingsteam igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet även framöver.
 • Kaptena samlar in basinformation om dig som hjälper dig och hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid.
 • När försäkringen med tillhörande depå är öppnad hjälper vi dig att sälja in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Bli kund i Kapsure genom Nordnet

Genom Kaptena kan du äga Euroclearanslutna onoterade värdepapper i kapitalförsäkring hos Nordnet. Det är enkelt, följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster och utdelningar från 30 procent kapitalvinstskatt.

 • Du behöver ha en kapitalförsäkring och en aktiefonddepå hos Nordnet. Om du inte har det så följ länken och öppna enkelt dessa med Bank-ID, www.nordnet.se. Om du redan har det så gå vidare till steg 2. OBS har din nuvarande kapitalförsäkring hos Nordnet speciella villkor kan det vara bättre att öppna en ny. Anledningen är att de speciella villkoren försvinner när den befintliga kapitalförsäkringen ”kopplas” till onoterade värdepapper.
 • Kontakta Kaptena och berätta vilken/vilka onoterade aktier du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/aktien för att säkerställa marknadsvärdet nu och att vi kan värdera det med trygghet i framtiden. För att göra det kan Kaptena komma att be om ytterligare information om bolaget. Tänk på att Nordnet bara accepterar ISIN-kodade aktier. Använd formuläret nedan eller kontakta oss via mail, nordnet@kaptena.se eller telefon 08 409 100 80.
 • När Kaptena har säkerställt värderingen av dina onoterade aktier kommer vi förse dig med tilläggsavtal till din befintliga kapitalförsäkring som gör det möjligt att äga onoterade aktier i den.