You are currently viewing SHT Smart High-Tech gör en IPO på Spotlight. Chalmers-bolaget SHT tror att supermaterialet grafen kan revolutionera kylning av exempelvis processorer och grafikkort.

SHT Smart High-Tech gör en IPO på Spotlight. Chalmers-bolaget SHT tror att supermaterialet grafen kan revolutionera kylning av exempelvis processorer och grafikkort.

SHT:s affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Bolaget gör nu en noteringsemission på 22 Mkr och noterar sig sedan på Spotlight den 18 november.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

Källor: nyemissioner.se. Realtid. Affärsvärlden.