Samarbetspartners

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Det var tillsammans med Futur Pension, tidigare Danica Pension, som Kaptena startade kapitalförsäkringsmodellen för onoterat 2014.

Fösäkringsbolag och Depåinstitut

Sedan 2019 samarbetar Kaptena med Nordnet och gör det därför möjligt att äga onoterade aktier på Nordnets plattform med alla fördelar som det innebär.

Depåinstitut

Övriga