Kaptena gör det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring genom ett

samarbete med Danica Pension, Danske Banks svenska livförsärsäkringsbolag.

Fördelarna med ett försäkringsägande är tydliga! Vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria!
Istället betalar man en låg årlig skatt på värdet. I år uppgår den till knappt 0,5 procent.

Här kan du själv räkna ut hur mycket du kan tjäna på att ha ditt ägande i försäkring och skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

Se mer www.kaptena.se/rakna-ut-vinsten/

Vi välkomnar alla, men varje investerare måste själv göra bedömningen om att det är ekonomiskt försvarbart.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Med vänlig hälsning
Jesper Strandberg
Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com