Kaptenas prismodell

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper i försäkring och på så sätt skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Därför arbetar Kaptena med både Futur Pension (Danica) och Nordnet.

Villkoren och förutsättningarna skiljer sig lite mellan de båda försäkringsbolagen. Kostnadsmässigt är de ungefär lika, se nedan exempel på totalkostnad. Det är viktigt att komma ihåg att en flytt av värdepapper från ett försäkringsbolag till ett annat ses som en insättning i det nya försäkringen, vilket triggar avkastningsskatt. Insättningar som görs under första halvåret belastas med hel årsskatt och insättningar under andra halvåret belastas med halv årsskatt.