Kaptenas Prismodell

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper
i försäkring och på så sätt skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Priset för att äga onoterade värdepapper i försäkring består av två delar.

Kostnaden för Danicaförsäkringen uppgår till 0,9 procent per år av värdet, dock minst 1 908 kr.
Försäkringskostnaden dras ur försäkringen med en fjärdedel kvartalsvis.

Kostanden till Kaptena för värdering och administration uppgår till lägst 2 500 kr och högst 7 500 kr per värdepapper och år, se tabell. Den beräknas och faktureras 12‐månadersvis i förskott. Den första årskostnaden faktureras när innehavet är inbokat i försäkring och skyddat mot kapitalvinstskatt.

Värde Avgift
0 – 250 tkr 2 500
251- 500 tkr 3 750
501 – 750 tkr 6 250
751 tkr – 7 500

Noteras värdepappret, säljs eller flyttas ut ur försäkringen upphör Kaptenas värderings‐ och administrationsavgift och ersätts med
en slutbetalning på 1% värdetillväxten som skett under tiden värdepappret legat i försäkring.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm