Kaptenas prismodell

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper i försäkring och på så sätt skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Därför arbetar Kaptena med både Futur Pension (Danica) och Nordnet.

Villkoren och förutsättningarna skiljer sig lite mellan de båda försäkringsbolagen. Kostnadsmässigt är de ungefär lika, se nedan exempel på totalkostnad. Det är viktigt att komma ihåg att en flytt av värdepapper från ett försäkringsbolag till ett annat ses som en insättning i det nya försäkringen, vilket triggar avkastningsskatt. Insättningar som görs under första halvåret belastas med hel årsskatt och insättningar under andra halvåret belastas med halv årsskatt.

Värdepappersavgifter

Kaptena-Futur

Kaptena-Nordnet

Tillåtna värdepapper

Svensk aktier med ISIN-kod

Andra värdepapper med ISIN-kod

Värdepapper utan ISIN-kod

Värdepappersavgifter per år

Värde 0-250 tkr

2 500 kr

3 000 kr

Värde 251-500 tkr

3 750 kr

3 000 kr

Värde 501-750 tkr

6 250 kr

3 000 kr

Värde 751 tkr –

7 500 kr

3 000 kr

Resultatbaserad*

1%

Värdepappersavgifterna i Futur (Danica) beräknas och faktureras 12 månader i förskott av Kaptena. Värdepappersavgifterna i Nordnet dras ur försäkringen kvartalsvis med 1/4-del av årskostnaden.

*Noteras värdepappret, säljs eller flyttas ut ur försäkringen upphör den årliga värdepappersavgiften och ersätts med en slutbetalning på 1% värdetillväxten som skett under tiden värdepappret legat i försäkring.

Försäkringsavgifter

Försäkringsavgifter per år

Kaptena-Futur 

Kaptena-Nordnet

– 499 000 kr

0,90%

1,450%

500 000 kr

0,90%

1,350%

1 000 000 kr

0,90%

1,250%

5 000 000 kr

0,80%

0,900%

10 000 000 kr

0,70%

0,800%

15 000 000 kr

0,70%

0,700%

20 000 000 kr

0,70%

0,600%

25 000 000 kr

​0,60%

0,500%

50 000 000 kr

0,50%

0,400%

75 000 000 kr

0,50%

0,300%

100 000 000 kr

0,31%

0,200%

125 000 000 kr

0,31%

0,193%

150 000 000 kr

0,31%

0,186%

175 000 000 kr

0,31%

0,179%

200 000 000 kr

0,25%

0,172%

225 000 000 kr

0,25%

0,165%

250 000 000 kr

0,25%

0,158%

275 000 000 kr

0,25%

0,151%

300 000 000 kr

0,21%

0,144%

325 000 000 kr

0,21%

0,137%

350 000 000 kr

0,21%

0,130%

375 000 000 kr

0,21%

0,123%

400 000 000 kr

0,21%

0,116%

425 000 000 kr

0,21%

0,109%

450 000 000 kr

0,21%

0,102%

475 000 000 kr

0,21%

0,095%

500 000 000 kr

0,14%

0,088%

Minimikostnad

1 200 kr

Administrationsavgift

360 kr

Depåavgift

348 kr

Försäkringsavgifterna beräknas löpande och dras ur försäkringen kvartalsvis med 1/4-del av årskostnaden. För Futur (Danica) baseras den procentuella avgiften på det totala värdet i försäkringen och avgiften sätts baserat på den initiala investeringen. För Nordnet baseras den procentuella avgiften på värdet av onoterade värdepapper. Depåavgiften tillfaller Nord Fondkommission.

Exempelberäkningar

Nedan räkneexempel är för att illustrera vad den totala kostnaden för de olika alternativen kan bli. I och med att avgifterna skiljer sig mellan Danica och Nordnet blir utfallen olika, men som exemplen visar är det inte så stora skillnader mellan dem. Givet vissa antaganden blir den ena billigare än den andra, men det behövs inte stora ändringar i antaganden för att utfallen ska ändras.

Men det viktigaste är siffrorna inom (parentes). De visar hur stort värde ett försäkringsägande kan skapa jämfört med ett vanligt ägande där man betalar 30% kapitalvinstskatt.

Kaptena-Futur

Kaptena-Nordnet

Exempelberäkningar för totalkostnad*

Ex. 1) 250 tkr dubblas på 2 år och säljs sedan på börsen

19 000 kr
(56 000 kr)

19 500 kr
(55 500 kr)

Ex. 1) 250 tkr stiger med 75% på 2 år och säljs sedan på börsen

17 500 kr
(38 500 kr)

18 500 kr
(37 500 kr)

Ex. 2) 500 tkr stiger 25% på 1 år och säljs sedan på börsen

13 000 kr
(24 500 kr)

13 000 kr
(24 500 kr)

Ex. 2) 500 tkr stiger 40% på 1 år och säljs sedan på börsen

14 000 kr
(46 000 kr)

13 500 kr
(46 500 kr)

Ex. 3) 3 mkr stiger 50% på 2 år och säljs sedan på börsen

131 000 kr
(319 000 kr)

132 000 kr
(318 000 kr)

Ex. 3) 3 mkr stiger 60% på 2 år och säljs sedan på börsen

137 000 kr
(403 000 kr)

136 000 kr
(404 000 kr)

*Ungefärliga siffror beräknade på linjär värdetillväxt inklusive avkastningsskatt, 0,5% per år.