Så vad kostar Kapsure?

Så lite kostar det

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper i försäkring och på så sätt skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt. För att kunna erbjuda ett så brett sortiment som möjligt arbetar Kaptena med olika försäkringsbolag. För närvarande arbetar Kaptena med Idun Liv, Futur Pension och Nordnet.

Villkoren och förutsättningarna skiljer sig lite mellan försäkringsbolagen. Totalkostnadsmässigt är de ungefär lika. Det är viktigt att komma ihåg att en flytt av värdepapper från ett försäkringsbolag till ett annat ses som en insättning i det nya försäkringen, vilket triggar avkastningsskatt. Insättningar som görs under första halvåret belastas med hel årsskatt och insättningar under andra halvåret belastas med halv årsskatt.

Skriv in beloppet du önskar investera nedan och tryck på "Räkna ut priset". De gröna fälten visar avgifterna för sparande i respektive försäkring.

Försäkringsavgifter/år

Din investering