Om oss

Kaptenas mål och vision är att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, äga och investera i företag. Vi som står bakom Kaptena är själva entreprenörer, investerare och företagare.

Ett steg i rätt riktning är att ge ägarna av onoterade värdepapper samma förutsättningar och valmöjligheter som de som investerar i noterade bolag.

Därför har Kaptena utvecklat en ny ägarform för onoterade värdepapper. I grunden är det en depåförsäkring, men likt en ISK är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm