Mallar, checklistor och whitepapers

Avtalsmallar för försäljning av aktier i onoterade bolag

Här kan du ladda ner mallar för följande situationer: 
  

  • Från privatperson/bolag till kapitalförsäkring  
  • Från kapitalförsäkring till privatperson/bolag 
  • Mellan kapitalförsäkringar, privat-/bolagsägda 
  • Mellan privatpersoner/bolag 

Euroclear vs Kapclear

Euroclear är värdepapperscentralen som alla noterade bolag använder. Kapclear är SaaS-plattformen som onoterade bolag kan använda för att registrera och administrera sina värdepapper och de som äger dem. Men vad är skillnaden i övrigt?