Juridik

Kaptenas ägarform är den första svenska försäkringen som är öppen för onoterade aktier och värdepapper. Våra kunder finns bland Sveriges entreprenörer, investerare och företagare.

Gemensamt för dem är att de är framgångsrika och deras aktier är okvalificerade. Det är nämligen inte tillåtet att äga kvalificerade aktier i försäkring.

Med okvalificerade aktier menas att utdelningar och vinster kapitalvinstbeskattas på vanligt sätt med 30 procent. Kvalificerade aktier omfattas av fåmansbolagsreglerna, eller 3:12 reglerna som de också kallas.

Nedan presenterar vi svar på frågor vi har fått som rör just detta. Förhoppningsvis kan de hjälpa även dig. Kontakta oss om det råder osäkerhet så kan vi hjälpa till att reda ut frågan.

För Kaptenas behandling av personuppgifter, se här.

Ja, att du betalar 25 procent i skatt på utdelningar vittnar om att dina aktier är okvalificerade. Därför kan du också äga dem i kapitalförsäkring.

Ja, den så kallade utomståenderegeln säger att, om minst 30 procent av aktierna i ett bolag ägs av en extern passiv person som inte är närstående till någon av de som driver bolaget, blir samtliga aktier i bolaget okvalificerade. Det innebär att du kan äga dina aktier i kapitalförsäkring. Det innebär också att dina kollegor och er passiva investerare kan äga sina aktier i kapitalförsäkring.

 

Nej, du räknas som närstående till din syster och dina aktier kommer att vara kvalificerade och omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Till närstående räknas även far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn, även styv- och fosterbarn.