”ISK” för Onoterat

Kaptena har utvecklat en ny ägarform för onoterade värdepapper. Den riktar sig endast till okvalificerade ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna vid beskattning av vinster och utdelningar.

I grunden är det en kapitalförsäkring, men likt en ISK är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde. Försäkringen finns både som Pensions- och Kapitalförsäkring.

Inga dyra utländska konstigheter, utan svenskt rakt igenom. Vi är nämligen övertygade om att svenskar vill ha svenska försäkringar som står under tillsyn av svenska Finansinspektionen. Därför samarbetar vi med svenska bolag, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag som också har alla nödvändiga tillstånd.

Kaptena marknadsför den unika ägarformen och administrerar värderingarna. Kaptena ger inte någon finansiell rådgivning.

Försäkringen innebär

Skydd mot kapitalvinstskatt

I försäkring är vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.

Avkastningsskatt ersätter kapitalvinstskatt

I stället för kapitalvinstskatt betalas en årlig avkastningsskatt på värdet. I år uppgår den till cirka 0,45 procent. Den är förutsägbar och bestäms i november för nästkommande år.

Värdepappren kan ”apporteras” in

Man behöver inte sätta in likvida medel i sin försäkring och köpa sina egna värdepapper utan kan flytta in dem. Men på pappret blir det en transaktion som ska tas upp i självdeklarationen.

Ägandet blir inte offentligt

Danica Pension står som ägare till värdepappren, vilket kan vara en fördel om man inte vill synas i aktieböcker.

Försäkringen är flexibel

Det finns inga bindningstider i försäkringen och värdepappren kan när som helst säljas.

Värdepappren värderas fyra gånger per år

Kaptena säkerställer att värdepappren värderas fyra gånger per år så att alla känner sig trygga med att de betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde.

ISK för onoterat

Likheterna är stora mellan Danicas depåförsäkringen och en ”ISK för onoterat”, men det är en försäkring.

Exklusivt

För att kvalificera sig för försäkringen måste värdepappren vara okvalificerade.

Kapital- eller Pensionsförsäkring

Valet är ditt – båda fungerar

Låga kostnader

Vi vill att det ska vara ett enkelt beslut att äga sina onoterade i försäkring. Därför har vi satt priset så lågt vi bara kan

Samarbetspartner: webbyrå stockholm