Investeringsrådgivare

Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag. Startupbranschen är glödhet och intresset bland privatpersoner att vara med i nästa Klarna eller Spotify har ökat kraftigt de senaste åren.

Som rådgivare arbetar du främst med dina kunders pensionslösningar och noterade investeringar i depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Många gånger har dina kunder investeringar i onoterade bolag och värdepapper som du hittills inte har kunnat hjälpa till med. Men nu kan du det.

Kaptena gör det möjligt att äga onoterade värdepapper i svensk försäkring genom samarbete med svenska livförsäkringsbolag . Nu kan du även hjälpa dina kunder att skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt på deras onoterade värdepapper.

Genom Kaptena kan du synliggöra värden i dina kunders onoterade innehav och lägga dem till det totala rådgivningskapitalet.

Ett exempel visar hur fördelaktigt ett försäkringsägande kan vara i ett framgångsrikt Start-UP.

En investerare går in med 200 tkr i ett start-upbolag. Företaget utvecklas väl och efter tre år med jämn värdeutveckling är aktierna värda 600 tkr och investeraren säljer sina aktier efter börsnotering. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen uppgått till drygt 280 tkr kronor efter skatter. Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen drygt 375 tkr efter skatter och avgifter. Genom Kaptena ökar nettovinsten med cirka 35 procent.

Det är det vi menar när vi säger att Kaptena erbjuder den bästa ägarformen för framgångsrika investerare.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm