Investerare

Tillhör du de som lägger kapital, tid och kraft på att stötta svenska företagare och entreprenörer. Oavsett om du kallar dig affärsängel eller investerare är ditt engagemang beundransvärt. Det är genom dig som svenska företag och entreprenörer kan växa, skapa sysselsättning och motivera andra att göra samma sak.

Det är ett ansvarsfullt och hårt jobb. Vi vet, bakom Kaptena står privata investerare som har gjort många investeringar under åren. Sällan får man något gratis. En investering innebär ofta mer arbete än vad vi först hade tänkt.

Vi investerar i företag för att vi älskar det och för att vi är duktiga på det.

Men våra vinster och utdelningar beskattas hårt. Kaptena gör det nu möjligt att ändra på det.

Är dina aktier okvalificerade kan du skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt genom att äga dem i försäkring. I gengäld betalar du en årlig avkastningsskatt. I år uppgår den till knappt 0,45 procent av värdet på dina aktier.

Kaptenas ägarform passar inte alla. För att den ska vara lönsam behöver dina investeringar bli framgångsrika. Men då tjänar du också väldigt mycket, se exemplet nedan.

Exempel

En investerare går in med 1 miljon kronor i ett bolag. Företaget utvecklas väl och kan ge en årlig utdelning som motsvarar 3 procent i direktavkastning. Efter fem år med jämn värdeutveckling är investerarens aktier värda 5 miljoner kronor och investeraren gör en exit efter börsnotering. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen, inklusive utdelningar, uppgått till drygt 3,1 miljoner kronor efter skatter. Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen drygt 4,2 miljoner kronor, efter skatter och avgifter. Genom Kaptena ökar nettovinsten med drygt 35 procent.

Det är det vi menar när vi säger att Kaptena erbjuder den bästa ägarformen för framgångsrika investerare.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm