You are currently viewing Inuheat genomför noteringsemission och går till börsen.

Inuheat genomför noteringsemission och går till börsen.

Bolaget utvecklar och tillverkar värmesystem för integration i klädesplagg för krävande utomhusmiljöer. Företaget gör nu en noteringsemission på 36,4 Mkr och börjar sedan handlas på Spotlight.

Sista dag att teckna är idag, den 2 maj.

Se video där VD presenterar verksamheten.

Källa: nyemissioner.se