You are currently viewing Hubbster Group AB (publ) erbjuder digitala verktyg och metoder för att driva effektivt och uthålligt förändrings- och utvecklingsarbete. Nu ska bolaget noteras.

Hubbster Group AB (publ) erbjuder digitala verktyg och metoder för att driva effektivt och uthålligt förändrings- och utvecklingsarbete. Nu ska bolaget noteras.

Hubbster Groups SaaS-plattform används för förändringsarbete (change management) och implementation av strategier i främst större nationella och globala företag. Hubbster Groups tillväxtstrategi består av direktförsäljning, förvärv och partnerskap i både Sverige och internationellt. Bolagets primära kunder är multinationella kunder med stor geografisk spridning. Exempel på kunder är Volvo Cars, Würth, Apoteket och Assa Abloy. Hubbster Groups övergripande finansiella mål är att nå en omsättning överstigande 500 MSEK år 2026 och en EBITDA-marginal överstigande 15 procent.

Hubbster noteras 2 mars på NGM Nordic SME.