Frågor och svar

En försäljning av värdepapper till försäkring bör du alltid deklarera med öppet yrkande. Det ska tydligt framgå att vad du har gjort och till vilka värden försäljningen skett. Du ska använda blankett K12. Försäljningsvärdet är det värde som du sålde dina värdepapper till försäkringen för. Omkostnadsbeloppet eller anskaffningsvärdet är det värde du köpte värdepappren till innan du sålde dem till din försäkring.

I november bestäms avkastningsskatten för nästa år. Nivån på avkastningsskatten styrs av statslåneräntan. För 2019 är avkastningsskatten för kapitalförsäkringar cirka 0,45% på värdet. Skatt betalas på värdet vid ingången av året plus årets insättningar.

Försäkringsavgiften består av två delar, en fast avgift på 90 kr/kvartal och en rörlig avgift på 0,25% per kvartal som baseras på värdet i försäkringen. Till det kommer en riskpremie för återbetalningsskyddet som innebär att om kunden avlider innan utbetalning påbörjats utbetalas 101 % av depåvärdet till förmånstagaren. Riskpremien baseras på ålder (sannolikhet för dödsfall) och försäkringsvärdet. Riskpremien är låg, en 40 åring som sätter in en engångspremie på 100 tkr i 10 år där den årliga avkastningen är 3 procent betalar 16 kronor totalt.

Danica debiterar avkastningsskatt och försäkringsavgifter på följande sätt:

Februari:  I början av februari debiteras försäkringsavgift och riskpremier för kvartal 4, såväl som avkastningsskatt för eventuella insättningar under kvartal 4 samt på ingående balans (värdet) för året (depåvärdet 201X-12-31).

April: I slutet av april debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 1.

Juli: I slutet av juli debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 2.

Oktober: I slutet av oktober debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In condimentum ante placerat, suscipit sapien at, vestibulum libero. Praesent et ex in risus suscipit scelerisque et ut nulla.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm