Entreprenörer

Entreprenörerna är Sveriges verkliga hjältar. Det är tack vare de som Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag. Entreprenörer tänker nytt och vågar utmana. Det är inte ovanligt att omgivningen till en början är skeptisk till deras idéer. Tack vare, eller trots det, kämpar de vidare, övertygade om att idéerna kommer att bli framgångsrika.

Gemensamt för framgångsrika entreprenörer är att de är viljestarka, ambitiösa och målmedvetna. De är öppna för att ta hjälp av investerare, affärsänglar och nätverk för att verksamheten snabbt ska utvecklas i rätt riktning.

Det finns få som jobbar så mycket som entreprenörer. De lägger all sin tid på sina företag. Att vara entreprenör är en livsstil. Vi vet, Kaptena är ett entreprenörsdrivet företag och personerna bakom har under åren startat många företag.

”Vi startar och driver företag för att vi älskar det och för att vi är duktiga på det.”

Entreprenörerna attraherar också investerare som delar deras mål och visioner. Belöningen kommer i form av vinster eller utdelningar. Ägs aktierna på vanligt sätt beskattas vinster och utdelningar dessvärre med 30 procent kapitalvinstskatt.

Ägs aktierna i försäkring genom Kaptena skyddas vinster, utdelningar och ränteintäkter från framtida kapitalvinstskatt. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på värdet som i år uppgår till ca 0,45 procent.

Står ert bolag inför en kapitalanskaffning i form av nyemission eller liknanden kommer den med stor sannolikhet att underlättas om den paketeras inom ramen för försäkring. Idag är efterfrågan stor från investerare som vill göra investeringar inom ramen för försäkring för att skydda framtida vinster och utdelningar från kapitalvinstskatt.

Självklart går det att flytta in redan befintliga aktier i försäkring. Därför är sannolikheten stor att era aktieägare kommer tacka er i framtiden om ni informerar dem om Kaptena.

Entreprenörer med okvalificerade aktier (omfattas ej om 3:12-reglerna när det gäller beskattning av vinster och utdelningar) kan även äga sina aktier i försäkring.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm