Cookies, integritet och sekretess

Kaptena värnar om sina besökarens integritet och följer därför en integritetspolicy. Den redogör för hur vi använder cookies och hur vi skyddar våra användares integritet. Har du några frågor om denna hantering är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kaptena.se

Cookies

Kaptena.se använder cookies. Vi använder cookies för att underlätta användningen av våra webbplatser. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på webbplatsen.

Vi använder statistik i aggregerad form om användare och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller inte någon form av personlig information. Allt är anonymt och informationen om dig kopplas inte samman med din identitet.
IP-adresser sparas endast i de fall då du själv aktivt registrerar dig på webbplatsen.

Syften:

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa våra tjänster.
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
 • Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta erbjudanden.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.


Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

Så förhindrar du att cookies lagras

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till inloggningssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.


Ändring
Vi kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy för att följa lagstadgade krav samt vår egen praxis för insamling och behandling av data.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Kaptena värnar om din personliga integritet. Nedan finner du allmän information om Kaptenas principer för personuppgiftsbehandling och vårt arbete för att skydda dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig trygg som kund hos Kaptena.

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, telefonnummer, depånummer eller försäkringsnummer.

En behandling av personuppgifter innebär en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande en personuppgift. En åtgärd kan vara insamling, lagring, användning, läsning eller radering av en personuppgift. Sammanfattningsvis allt som innebär att man gör något med personuppgifter.

Kaptenas behandling av dina personuppgifter kommer alltid att följa gällande rätt och därmed även de principer som gäller för behandling av personuppgifter vilka bl.a. är att den ska ske lagligt, korrekt, transparent, ändamålsenligt och på ett så säkert sätt som möjligt.

Kaptena behandlar personuppgifter för olika ändamål. Däribland kan huvudsakligen följande nämnas.

 • Hantera kundrelationen och tillhandahålla och administrera tillgång till tjänster
 • Efterlevnad av rättsliga förpliktelser
 • Verifiering av identitet
 • Skydda kundens rättsliga intressent, såsom lagring av e-post
 • Utskick med erbjudanden och information kring våra tjänster i marknadsföringssyfte.


För att få behandla dina personuppgifter krävs laglig grund. Kaptenas personuppgiftsbehandling grundar sig på någon av följande grunder.

 • Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Kaptena
 • Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen
 • Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att Kaptena måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet
 • Berättigat intresse. Ett kommersiellt intresse att behandla personuppgifter väger tyngre än den enskildes intresse som får sina uppgifter behandlade, se punkten ”Direktmarknadsföring” nedan.

Kaptena bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna emellertid komma att sparas längre tid på grund av lagstiftningskrav.

Direktmarknadsföring
Kaptena behandlar personuppgifter i form av namn och e-postadresser för e-postutskick. Syftet med behandlingen är att nå ut till potentiella nya kunder. Personuppgifterna behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning genomförts där det kommersiella intresset väger tyngre än individens intresse. Detta baseras dels på att personuppgifterna inte är av känslig karaktär, dels på att behandlingen inte anses som särskilt inskränkande för individen. Uppgifterna sparas för behandling under tiden uppgifterna är nödvändiga för att uppnå syftet med behandlingen. Individ som får sina personuppgifter behandlade på denna grund har när som helst rätt att motsätta sig behandlingen samt begära radering av personuppgifterna. Information om rätten till motsättning av behandling samt radering inkluderas lättillgängligt i varje e-postutskick

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra leverantörer som vi samarbetar med, såsom försäkringsbolag, depåinstitut och myndigheter. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen.

Kaptena Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kaptena kan du begära detta skriftligen genom att skicka brev till nedanstående adress.

Kaptena Sverige AB
Att: GDPR
Artillerigatan 6, 5tr
114 51 Stockholm

Om du vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter kontaktar du Kaptena på mailadress: info@kaptena.se och anger GDPR i ämnesfältet.

Skulle du ha synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Där kan du även läsa mer om den nya förordningen och få svar på många frågor om de nya reglerna, www.datainspektionen.se