Bolagsrådgivare

Som rådgivare får ni många förfrågningar från bolag och entreprenörer som behöver hjälp med kapitalanskaffning. Ni tar er bara an uppdrag som ni bedömer bärkraftiga.

Samtidigt efterfrågar investerare möjligheten att äga sina onoterade värdepapper i schablonbeskattade ägarformer så som ISK eller kapitalförsäkring. Anledningen är att de hellre betalar avkastningsskatt än 30 procent i kapitalvinstskatt då avkastningskravet blir lägre.

Genom Kaptena kan ni paketera emissionerna inom ramen för försäkring. På så sätt underlättar ni både emissioner och kapitalanskaffningsuppdrag och kan erbjuda det som investerarna efterfrågar.

Ett exempel visar hur avkastningskravet minskar när ägandet sker i försäkring.

En investerare tecknar sig för 500 tkr i ett bolag i samband med en nyemission och äger aktierna på vanligt sätt. Företaget utvecklas väl och efter 2 år börsnoteras bolaget. Då säljer investeraren sina aktier för 1 mkr. Efter kapitalvinstskatt på 30% erhåller investeraren 350 tkr i nettovinst.

Ägs aktierna istället i försäkring som är fri från kapitalvinstskatt motsvarar en värdeökning till 880 tkr en nettovinst på 350 tkr, efter avkastningsskatt och försäkringsavgifter. Genom Kaptena minskar alltså avkastningskravet med 24 procentenheter.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm