Bli kund Nordnet

Genom Kaptena kan du äga ISIN-kodade onoterade aktier i kapitalförsäkring hos Nordnet. Det är enkelt, följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster och utdelningar från 30 procent kapitalvinstskatt.

Du behöver ha en kapitalförsäkring och en aktiefonddepå hos Nordnet. Om du inte har det så följ länken och öppna enkelt de med Bank-ID, www.nordnet.se. Om du redan har det så gå vidare till steg 2. OBS har din nuvarande kapitalförsäkring hos Nordnet speciella villkor kan det vara bättre att öppna en ny. Anledningen är att de speciella villkoren försvinner när den befintliga kapitalförsäkringen ”kopplas” till onoterade värdepapper.

Kontakta Kaptena och berätta vilken/vilka onoterade aktier du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/aktien för att säkerställa marknadsvärdet nu och att vi kan värdera det med trygghet i framtiden. För att göra det kan Kaptena komma att be om ytterligare information om bolaget och aktien, se “Kaptena – Värderingsinformation” till höger. Tänk på att Nordnet bara accepterar ISIN-kodade aktier. Använd formuläret nedan eller kontakta oss via mail, info@kaptena.se eller telefon 08 409 100 80.

När Kaptena har säkerställt värderingen av dina onoterade aktier kommer vi förse dig med tilläggsavtal till din befintliga kapitalförsäkring som gör det möjligt att äga onoterade aktier i den.

Snart är dina framtida vinster och utdelningar skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt. Notera att Kaptena inte ger någon finansiell rådgivning.

Förfrågningar om värdepapper

Samarbetspartner: webbyrå stockholm