Bli kund

Bli kund Futur (Danica)

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

1. Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet.

2. Kaptena samlar in basinformation om dig som hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid.

3. När försäkringen med tillhörande depå är öppnad säljer du in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Förfrågningar om värdepapper (Futur)

Nu är dina framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt. Notera att Kaptena inte ger någon finansiell rådgivning. Kaptena förmedlar försäkringar, värderar och administrerar värderingarna.

Bli kund Nordnet

Genom Kaptena kan du äga ISIN-kodade onoterade aktier i kapitalförsäkring hos Nordnet. Det är enkelt, följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster och utdelningar från 30 procent kapitalvinstskatt.

Förfrågningar om värdepapper (Nordnet)

Snart är dina framtida vinster och utdelningar skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt. Notera att Kaptena inte ger någon finansiell rådgivning. Kaptena marknadsför den unika ägarformen som Kaptena har utvecklat, förmedlare försäkringar och administrerar värderingarna.

1. Du behöver ha en kapitalförsäkring och en aktiefonddepå hos Nordnet. Om du inte har det så följ länken och öppna enkelt de med Bank-ID, www.nordnet.se. Om du redan har det så gå vidare till steg 2.
OBS har din nuvarande kapitalförsäkring hos Nordnet speciella villkor kan det vara bättre att öppna en ny. Anledningen är att de speciella villkoren försvinner när den befintliga kapitalförsäkringen ”kopplas” till onoterade värdepapper.

2. Kontakta Kaptena och berätta vilken/vilka onoterade aktier du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/aktien för att säkerställa marknadsvärdet nu och att vi kan värdera det med trygghet i framtiden. För att göra det kan Kaptena komma att be om ytterligare information om bolaget och aktien, se “Kaptena – Värderingsinformation” till höger. Tänk på att Nordnet bara accepterar ISIN-kodade aktier. Använd formuläret nedan eller kontakta oss via mail, nordnet@kaptena.se eller telefon 08 409 100 80.

3. När Kaptena har säkerställt värderingen av dina onoterade aktier kommer vi förse dig med tilläggsavtal till din befintliga kapitalförsäkring som gör det möjligt att äga onoterade aktier i den.