Bli kund

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna nedan för att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet.

Kaptena samlar in basinformation om dig och lämnar den vidare till en försäkringsförmedlare som vi samarbetar med som hjälper dig att öppna försäkring och tillhörande depå. Tänk på att det tar mellan 1-2 veckor för försäkringsrådgivaren att sätta upp din försäkring så börja i god tid. 

När försäkringsförmedlaren har öppnat försäkringen med tillhörande depå säljer du in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Nu är dina framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt. Notera att Kaptena inte ger någon finansiell rådgivning. Kaptena marknadsför den unika ägarformen som Kaptena har utvecklat, förmedlare försäkringar och administrerar värderingarna.

Förfrågningar om värdepapper

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: webbyrå stockholm