Svensk försäkring för onoterade aktier och värdepapper

Skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

En av våra samarbetspartner, Nord FK, har förlorat sitt VP-tillstånd. Det meddelade Finansinspektionen på morgonen den 13 oktober. Beslutet innebär att Nords tillståndspliktiga verksamhet ska avvecklas under ordnade former.

Enligt Finansinspektionen ska avvecklingen vara klar senast 2022-01-31. I denna process kommer samtliga kunder att kontaktas och informeras om hur avvecklingen går till. Nord får fortsätta bedriva tillståndspliktig verksamhet under denna period för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former och utan att kundernas intressen äventyras.

För våra kunder som har en Futurförsäkring med Nord FK som depåinstitut innebär det att vi kommer föreslå alternativa depåinstitut. Futur äger de värdepapper som ligger i Nord FK:s depåer, vilket betyder att de är trygga.

Kaptena och Futur håller på att utarbeta en plan med alternativ för flytt till andra depåinstitut, och återkommer med mer information så snart vi vet mer.

I fredags kväll och under helgen framkom det att Alpcot tar över Nords depåkunder. Vi jobbar med Alpcot sedan tidigare och känner stort förtroende för dem, men vi har ännu inte fått alla detaljer ännu, och återkommer när vi vet mer.

Våra andra samarbetspartner påverkas inte av detta utan vår verksamhet fortlöper som vanligt, med undantaget att Futur temporärt har pausat värdepapper som inte är anslutna till Euroclear.

Vi uppdaterar löpande denna text för att hålla våra kunder informerade.

Med vänlig hälsning,

Kaptena

Fördelar för alla

Läs mer om våra tjänster och dess fördelar här.

Investerare

Är dina aktier okvalificerade kan du skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt genom att äga dem i försäkring.

Investeringsrådgivare

Investeringsrådgivare

Hjälp dina kunder att skydda vinster, utdelningar
Bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare

Emissioner i onoterade värdepapper genom
Entreprenörer

Entreprenörer

Är du framgångsrik och vill dina aktieägare väl

Så funkar det

Kaptena jobbar med två försäkringsbolag, Futur (Danica) och Nordnet. Nedan följer ett flödesschema som beskriver hur det funkar.

Flödesschema Futur (Danica)

Steg 1.
Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att det kan värderas med trygghet framöver.
Steg 2.
Kaptena hjälper dig att sätta upp Futurförsäkring med tillhörande depå. Tänk på att det kan ta mellan 1-2 veckor så börja i god tid.
Steg 3.
När försäkringen är öppnad hjälper Kaptena dig att flytta/sälja värdepappren till din försäkring. I samband med detta uppstår en transaktion som du ska ta upp i din självdeklaration.
Steg 4.
Framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter är nu skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt. Kaptena skickar faktura för administration och värdering.
Steg 5.
Kaptena värderar värdepappret löpande, minst kvartalsvis, och förser Futur och depåinstitutet med aktuella värden.
Steg 6.
Försäkringsavgift och avkastningsskatt (när det är aktuellt) dras kvartalsvis efter utgången av respektive kvartal. De baseras på marknadsvärdet och dras ur försäkringen, därför måste det finnas likvida medel i försäkringen som motsvarar 1% av marknadsvärdet.
Steg 7
Vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.

Flödesschema Nordnet

Steg 1.
Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget/värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att det kan värderas med trygghet framöver. OBS Nordnet accepterar endast ISIN-kodade aktierelaterade värdepapper.
Steg 2.
Du behöver ha en kapitalförsäkring och en aktiefonddepå hos Nordnet. Om du inte har det så öppnar du enkelt de med Bank-ID, www.nordnet.se. OBS har din nuvarande kapitalförsäkring hos Nordnet speciella villkor kan det vara bättre att öppna en ny. Anledningen är att de speciella villkoren försvinner när den befintliga kapitalförsäkringen ”kopplas” till onoterade värdepapper.
Steg 3.
Kaptena förser dig med ett tilläggsavtal till din befintliga kapitalförsäkring som gör det möjligt att äga onoterade aktier i den, och hjälper dig att flytta/sälja värdepappren till din försäkring. I samband med detta uppstår en transaktion som du ska ta upp i din självdeklaration.
Steg 4.
Framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter är nu skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.
Steg 5.
Kaptena värderar värdepappret löpande, minst kvartalsvis, och förser Nordnet med aktuella värden.
Steg 6.
Försäkringsavgift och avkastningsskatt (när det är aktuellt) dras kvartalsvis efter utgången av respektive kvartal. De baseras på marknadsvärdet och dras ur försäkringen, därför måste det finnas likvida tillgångar i försäkringen som motsvarar 5 % av marknadsvärdet.
Steg 7
Vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.

Lönsamt försäkringsägande

Nedan framgår vilken avkastning olika investeringar och placeringshorisonter behöver uppnå för att ett försäkringsägande ska vara lönsamt jämfört kapitalvinstbeskattning.

Investering

Placeringshorisont

Tröskel årlig avk.

Räkna ut din vinst

Räkna ut hur mycket du kan spara på ett försäkringsägande

Bli kund

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring.

Vad säger våra kunder

Vi är otroligt stolta över alla våra nöjda kunder och anstränger oss alltid lite extra för att ni ska känna er väl omhändertagna

5/5
Fantastisk kundupplevelse hela vägen! Har varit med om några dåliga upplevelser tidigare men det här var suveränt!
Johan Andersson
Designer
5/5
Superbra service! Jag blev bemött på ett seriöst och professionellt sätt trots att jag hade tusen frågor. Kanon!
Hannah Andersson
Manager
5/5
Hög kvalitet och trevligt bemötande från start till mål. Rekommenderas till alla som värdesätter riktig toppkvalitet.
Fredrik Oliver
Support

OM OSS

Kaptenas mål och vision är att underlätta investeringar i onoterade aktier och värdepapper

Kaptena har utvecklat en ny ägarform för onoterade värdepapper. I grunden är det en depåförsäkring, men likt en ISK är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde.

0
Antal kunder
0
Antal värdepapper
0 mdr
Totalt värde

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och besvarat dem.

Hur går era
värderingar till?

Kaptena använder sig av vedertagna värderingsmodeller och följer IFRS-regelverket. 

Hur ofta gör Kaptena sina värderingar?

Vi värderar alla våra innehav minst en gång i kvartalet. 

Hur lång tid tar processen?

Det tar ca 2 veckor. För befintliga kunder tar det oftast bara några dagar.

Kontakta oss