Det är lätt att äga onoterat i försäkring - 3 steg att bli kund

Räkna ut hur mycket du kan tjäna på ett försäkringsägande

Investerare

Äger eller investerar du i onoterade värdepapper och vill skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Läs mer
Investeringsrådgivare

Hjälp dina kunder att skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt på sina onoterade värdepapper.

Läs mer
Bolagsrådgivare

Investerare föredrar avkastningsskatt före kapitalvinstskatt. Underlätta emissioner i onoterade värdepapper genom att paketera emissionerna inom ramen för försäkring.

Läs mer
Entreprenörer

Är du framgångsrik vill dina aktieägare hellre betala avkastningsskatt än kapitalvinstskatt. Informera dem om Kaptena så kan de äga sina aktier i försäkring.

Läs mer

Kaptena – Din Partner för Onoterat

Kaptena strävar efter att förbättra företagarklimatet för entreprenörer och investerare. Kaptena vill göra det enklare att starta, driva, äga och investera i företag.

Kaptena har utvecklat en ny svensk ägarform för onoterade okvalificerade aktier och värdepapper. Den innebär att vinster, utdelningar och ränteintäkter är skyddade från 30 procent kapitalvinstskatt. I stället betalas en låg årlig skatt på aktiernas värde. I år uppgår den ca 0,45 procent.

Ägarformen är lik en ISK för onoterade värdepapper. I grunden är det en svensk depåförsäkring . Nu kan de som äger onoterat för första gången välja om de vill betala kapitalvinstskatt eller avkastningsskatt. Tidigare har fördelarna bara varit tillgängliga för de som investerar i noterat.

Kaptena ger inte någon finansiell rådgivning eller förmedlar försäkringar. Det gör våra partner. Kaptena marknadsför sin unika ägarform och säkerställer att kundernas innehav marknadsvärderas på ett tryggt sätt.

Vi erbjuder en ny svensk ägarform för
investerare, entreprenörer och företagare.
Samarbetspartner: webbyrå stockholm