Räkna ut vinsten

Kaptena erbjuder den bästa ägarformen för framgångsrika entreprenörer, investerare och företagare. Nedan kan du själv räkna ut hur mycket du kan tjäna på att ha ditt ägande i försäkring och skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt och i stället betala avkastningsskatt.

Marknadsvärde
Antal år till exit
Väntat värde vid exit
Utdelning per år kr
el. utdelning per år %*
Anskaffningsvärde
0kr
Kostnader Kaptena

Privat

Netto vinst
0kr

Kaptena

Netto vinst
0kr
Kaptenas värde
0kr
0%
Tillväxt % per år:
0.0000000
0.0000000
Tot värdestegring
0.0000000%
Exitvinst
0.0000000
Skatt %
Vinstskatt kr
0.0000000
Tot utdelningar
0.0000000
Skatt %
Utd.skatt kr
0.0000000
Tot skatt
0.0000000
I fickan
0.0000000

Privat

Total skatt
0

Kaptena

Kaptena
Avkastningsskatt
Exitvinst
0.0000000
Konvert.vinst
0.0000000
Skatt kr
0.0000000
Tot utdel.
0.0000000
Avkastningsskatt
0.0000000
Kaptena Admin
0.0000000
Kaptena exit
0.0000000
Kostnad Försäkring
0.0000000
Tot avg o Skatt
0.0000000
I fickan
0.0000000

Bolagsvärde

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Avkskatt

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Utdelning

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Kostnad Försäkring

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Kaptena Admin/år

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Kaptena Exit

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com