Kaptenas Prismodell

Kaptena strävar efter att så många som möjligt ska kunna äga sina onoterade aktier och värdepapper
i försäkring och på så sätt skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt.

Priset för att äga onoterade värdepapper i försäkring består av två delar.

Kostnaden för Danicaförsäkringen uppgår till 1 procent per år av värdet, dock minst 1 560 kr.
Försäkringskostnaden dras ur försäkringen med en fjärdedel kvartalsvis.

Kostanden till Kaptena för värdering och administration uppgår till 7 500 kr per innehav och år.
Årskostnaden faktureras när innehavet är inbokat i försäkring och skyddat mot kapitalvinstskatt.

Kaptenas mängdrabatt

Kaptena har en Prismodell där vi underlättar för mindre aktieägare genom att sänka Kaptenas
minimikostnad om fler aktieägare i samma bolag blir kunder samtidigt.

När fler aktieägare i samma aktie/värdepapper samtidigt vill byta ägarform erbjuder Kaptena
mängdrabatt genom att sänka minimikostnaden per kund.

Antal kunder/aktieägare Minimi-kostnad Rabatt
1 7 500
2 – 5 5 500 27%
6 – 9 3 500 53%
10 – 2 500 67%

Noteras värdepappret eller flyttas ut ur försäkringen inför en notering upphör Kaptenas fakturerade
avgift och ersätts med en slutbetalning på 0,5% av aktiernas marknadsvärde.

Kaptenas volymrabatt

Överstiger värdet i ett värdepapper 10 mkr vid tillfället för ägarbytet erbjuder Kaptena volymrabatt
enligt en trappa genom att sänka försäkringens procentuella kostnad. Kontakta Kaptena så berättar
hur trappan ser ut.

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com