3 steg för att bli kund

Det är enkelt att äga onoterade aktier och värdepapper i försäkring. Följ instruktionerna och öppna en försäkring idag och skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt.

Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget eller värdepappret för att säkerställa ett marknadsvärde och att vi kan värdera med trygghet.

Kaptena samlar in basinformation om dig för att försäkring och depå ska kunna öppnas. Detta kan även din rådgivare hjälp dig med.

När försäkring med tillhörande depå är öppnad säljer du in ditt onoterade innehav till din försäkring.

Nu är dina framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.

Förfrågningar om värdepapper

Vill du komma i kontakt?

Är du företagare, entreprenör eller investerare och vill bli kund eller veta mer?